Druki zwarte

Z Repozytorium Encyklopedii Solidarności

Wersja z dnia 20:35, 2 gru 2013 autorstwa Paweł Wzgórzyński (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Druki zwarte

  1. Maciej Poleski, 21 uwag o dialogu z terrorystą, Solidarność Walcząca, Łódź 1983
  2. A mury runą, runą, runą... Pamiętniki internowanych, opr. i wybór M. Zymowicz, Wydawnictwo CDN, Warszawa 1983
  3. Komitet Helsiński w Polsce, Akty terroru i przemocy, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1985
  4. Amerykański raport, Górnośląska Agencja Wydawnicza, 1988
  5. Antologia wierszy wojennych, opr. Inga, Jot Em, Spectator, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1982
  6. Artykuły usunięte przez cenzurę, Respublika, 1988
  7. Józef Piłsudski, Bibuła, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1978
  8. Wiesław Jan Wysocki, Cień Zawiszy. Ostatnie lata marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, Antyk, Lublin 1987
  9. Co na dzisiaj? Programy Polski Walczącej, wstęp i wybór Jerzy Piotr Grad, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1985
  10. Jurij Ławrynenko, Czarna zamieć, Wydawnictwo Niepodległość, Warszawa 1988
  11. Komitet Helsiński w Polsce, Czas próby. O adwokatach – obrońcach ludzi i wartości, Wydawnictwo Społeczne KOS, Warszawa 1984
  12. Józef Henryk Wiśniewski, Cząstka, Wydawnictwo Przedświt, Warszawa 1988
  13. Czego nie ma w podręcznikach. Historia, Suplement, Kraków 1983
  14. Dokąd zmierza Solidarność prowadzona przez lewicę, Wydawnictwo im. Jerzego Łojka, Warszawa 1989
  15. Komisja Helsińska w Polsce, Dokumentacja w sprawie bojówek SZSP. Fragmenty Raprtu Madryckiego o przestrzeganiu praw człowieka i obywatela w Polsce, Akademicka Agencja Wydawnicza, Szczecin 1981
  16. Komitet Helsiński w Polsce, Dokumenty tragedii olsztyńskiej, Oficyna Wydawnicza Pokolenie, Warszawa 1988
  17. Drogowskazy. Zbiór rozpraw o inteligencji rosyjskiej, Wydawnictwo Przedświt, Warszawa 1986
  18. Dzieje kościoła rzymsko-katolickiego w Czechach i na Morawach 1948-1978, Wydawnictwo Mysia 5, Warszawa 1984
  19. Marian Miszalski, Gdzie ja jestem? Zapiski wewnętrznego emigranta albo „Pamiętnik z okresu przejrzewania”, Wydawnictwo Kurs, 1988
  20. Głodówka w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej
  21. Grudzień 1970, Wydawnictwo Głos, 1980
  22. Grudzień 1970. Relacje, cz. 1, Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych MKZ NSZZ „Solidarność” Gdańsk, Gdańsk 1981
  23. Ks. Jerzy Popiełuszko, Homilie wraz z wybranymi homiliami i wprowadzeniem Ks. Prałata Teofila Boguckiego, słowo wstępne prof. Klemens Szaniawski, Wydawnictwo CDN, Warszawa 1984
  24. Roman Rybarski, Idea państwa monopolistycznego, Wydawnictwo Głosy, Poznań 1984
  25. Jedyną ich winą był wiek poborowy. Śpiewnik dla żołnierzy i rekrutów, Adsum, Warszawa 1985
  26. Юный конспиратор
  27. Karta 84, Wydawnictwo ABC, Gdańsk 1984
  28. Jan Abramski, Ryszard Żywiecki, Katyń, Unia Nowoczesnego Humanizmu, Warszawa 1981
  29. Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie w dniach 2-3 IX 1981, opr. Zespół redakcyjny Archiwum „Solidarności”, Archiwum „Solidarności” Tom 17, Seria: Dokumenty, Wydawnictwo PoMost, Warszawa 1988
  30. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie w dniach 11-12 XII 1981, opr. Zespół redakcyjny Archiwum „Solidarności”, Archiwum „Solidarności”, Seria: Dokumenty, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1986
  31. Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie w dniach 23-24 III 1981, Archiwum „Solidarności”, Seria: Dokumenty, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1986
  32. Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie w dniach 31 III – 1 IV 1981, Archiwum „Solidarności” Tom 14, Seria: Dokumenty, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1987
  33. Koniec polskiego państwa podziemnego, Oficyna Wydawnicza Pokolenie, Łódź 1987
  34. Friedrich A. von Hayek, Konstytucja wolności, Wers, Warszawa-Wrocław 1987
  35. Krajobraz po szoku, red. Ewa Żylińska, seria Tematy Karty, Wydawnictwo Przedświt, Warszawa 1989
  36. Jewhen Hryciak, Krótka notatka ze wspomnień, Wydawnictwo Niepodległość, Warszawa 1989
  37. Ks. Jerzy Popiełuszko
  38. Lech Zondek, bohater trzech narodów, Kret, Wrocław 1989
  39. Leopolis. Dzieje i kultura Lwowa, Oficyna Wydawnicza Pokolenie, Warszawa 1988
  40. Listy do ks. Jerzego Popiełuszki. Kochany Księże Jurku..., Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1985
  41. Maciej Poleski, Mały jawniak, Wydawnictwo CDN, Warszawa 1988
  42. Mały konspirator, Wydawnictwo CDN, Warszawa 1983
  43. Marzec 68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim, Zeszyty Edukacji Narodowej, seria: Dokumenty, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1981
  44. Komitet Helsiński w Polsce, Memoriał do Komisji Praw Człowieka ONZ, Wydawnictwo Mysia 5, Warszawa 1984
  45. Arystoteles, Myśli o tyranii, Verte, 1985
  46. Na krawędzi wojny, Zeszyty Edukacji Narodowej, seria: Historia, Wydawnictwo Słowo, Warszawa 1983
  47. Aleksander Bregman, Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-radzieckiej 1939-1941. Streszczenie, Biblioteczka ucznia – zeszyt nr 3, Wydawnictwo Vist, Wrocław 1986
  48. Narodowa Demokracja. Antologia myśli politycznej 1895-1905, wstęp, wybór i opr. Barbara Toruńczyk, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1981
  49. Niepodległość pracy, Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, Warszawa 1981
  50. Niezależna Encyklopedia Powszechna A-Z, t. 2, Prawy Margines, Warszawa 1988
  51. Od października 1956 do grudnia 1970, część III Nowe wstrząsy, zeszyt 2 Grudzień 1970, Wydawnictwo Społeczne KOS, Warszawa 1985
  52. Nowotko – Mołojec. Z początków PPR. Nieznane relacje Władysława Gomułki i Franciszka Jóźwiaka, posłowie Leopolita, Wydawnictwo Głos, Warszawa 1981
  53. NZS wraca!, 1988
  54. Obywatel a Służba Bezpieczeństwa. Poradnik z życia społecznego w PRL, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1980
  55. Péter Szegedi, Opozycja węgierska 1980, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1981
  56. Guy Sorman, Pastwo minimum, Wydawnictwo Kurs, 1987
  57. Ks. Jan Umiński, Pięć kazań (19.09. – 13.11.1984), Wydawnictwo Solidarność Walcząca, Łódź 1986
  58. Maciej Poleski, Pięć spotkań, Warszawa 1986
  59. Karel Kryl, Piosenki, Wrocławskie Wydawnictwo Muzyczne, Wrocław 1989
  60. Po agresji. Polska – Rosja w świetle pamiętników. Cz. 1 1939-1941, Wydawnictwo, Warszawa 1984
  61. Teodor Jeske-Choiński, Po czerwonym zwycięstwie, Officyna Liberałów, Warszawa 1983
  62. Polacy znad Willi, Niemna, Narwi i Bugu w łagrach radzieckich w latach 1944-1947. Z relacji mieszkańców Białostocczyzny, Wydawnictwo Los, Warszawa 1984
  63. Bogusław Miedziński, Polityka wschodnia Piłsudskiego, Wydawnicywo WiS, Warszawa 1986
  64. Powstanie sierpniowe, Nadzieja, 1985
  65. Powstań Polsko! Zarys myśli programowej nowej prawicy polskiej, Rada Naczelna Polskiej Partii Niepodległościowej, Wydawnictwo im. Jerzego Łojka, Warszawa 1989
  66. Prawo dla każdego. Zeszyt nr 4, Unia, 1984
  67. Ludwik Dembiński, Prawo i władza, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1980
  68. Proces Pałubickiego, Archiwum „Solidarności”, Seria: Polska stany wojennego, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1984
  69. Program Komitetu Oporu Społecznego, Wydawnictwo CDN, Warszawa 1983
  70. Propozycje programowe dla kół samokształceniowych, Zeszyty Edukacji Narodowej, 1983
  71. Próby porozumienia. Polska – Rosja w świetle pamiętników. Cz. 2 1941-1942, Wydawnictwo, Warszawa 1984
  72. Lech Stefaniak, Przedmurze, Wydawnictwo im. Jerzego Łojka
  73. Grzegorz Nawrocki, Przepustka na kres, Wydawnictwo Słowo, Warszawa 1984
  74. Przepychanka, zebrał oraz indeksem i przypisami uzupełnił Jacek Ciszewski, Archiwum „Solidarności” Tom 28, Seria: Relacje i opracowania, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1989
  75. Przestańcie stale nas przepraszać. Wiersze 1956 1968 1970 1980, SKW, Poznań 1984
  76. Aleksander Trzaska-Chrząszczewski, Przypływy i odpływy demokracji, Officyna Liberałów, Warszawa 1981
  77. Raport Amnesty International 1984. Europa Środkowo-Wschodnia, Spółka Wydawnicza Amnestia, Warszawa 1985
  78. Recenzja z Moskwy. O polskich podręcznikach historii, Wydawnictwo Głos, Warszawa 1980
  79. Guy Sorman, Rewolucja konserwatywna w Ameryce, Wydawnictwo Kurs, 1984
  80. Guy Sorman, Rozwiązanie liberalne, Wydawnictwo Kurs, 1985
  81. Ruch pokojowy w państwach komunistycznych, Zeszyty Edukacji Narodowej. Dokumenty – Dyskusje, Wydawnictwo Społeczne KOS, Warszawa 1987
  82. Scenariusz inwazji. Relacja płk. Ryszarda Kuklińskiego o przygotowaniach do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, 1987
  83. Semper fidelis. Wiersze o Lwowie, zebrał Jerzy Wereszczyca, Oficyna Wydawnicza Pokolenie, Warszawa 1985
  84. Semper fidelis. Wiersze o Lwowie, zebrał Jerzy Wereszczyca, wydanie II rozszerzone, Oficyna Wydawnicza Pokolenie, Warszawa 1985
  85. Spojrzenie z drugiej strony, Biblioteka „Reduty”, Warszawa-Gdańsk 1983
  86. Społeczeństwo wobec kryzysu. Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość Raport trzeci, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych na zlecenie NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, Warszawa 1981
  87. Sprawa niepodległości Polski. Dokumenty programowe, Kongres Solidarności Narodu, Instytut Józefa Piłsudskiego w Kraju, 1987
  88. Sprawozdanie cenzora WL, PWA, Warszawa 1985
  89. Stosunki sowiecko-niemieckie październik 1939 – czerwiec 1941. Dokumenty Niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1979
  90. Jan Autor, Strajk nauczycieli Lubelszczyzny 19 XI – 3 XII 1981, Archiwum „Solidarności” Tom 20, Seria: Relacje i opracowania, In Plus, Warszawa 1987
  91. Edward N. Luttwak, Strategia sowieckiego imperializmu, Wydawnictwo Kurs, 1988
  92. Grzegorz Nawrocki, Struktury nadziei, Oficyna Wydawnicza Pokolenie, Warszawa 1988
  93. Świadomość społeczna Polaków, Zeszyty Edukacji Narodowej, seria: Socjologia, Wydawnictwo Społeczne KOS, Warszawa 1986
  94. Tajny referat Chruszczowa, Biblioteka Historyczna, Kraków 1980
  95. Tajny referat Chruszczowa, Biblioteka Historyczna i Literacka, Warszawa 1981
  96. Tajny referat Rakowskiego, Wydawnictwo Myśl, Warszawa 1988
  97. Teheran – Jałta. Polska – Rosja w świetle pamiętników. Cz. 4: 1943-1945, Seria Dokumenty, Wydawnictwo, Warszawa 1984
  98. Testament Polski walczącej, Warszawa 1983
  99. Tezy do ustawy o szkolnictwie wyższym, Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1981
  100. Niejaki M.W., Tryptyk o Piłsudskim, Wydawnictwo ABC, Warszawa 1984
  101. Uniwersytet i władza 1981-1983, Zeszyt Centrum Dokumentacji i Analiz NSZZ „Solidarność” nr 3, Wydawnictwo Głos, Warszawa 1983
  102. Uwagi o dotychczasowych zasadach ścigania uczestników dotychczasowej działalności antysocjalistycznej, NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze
  103. Użyto broni. Relacja górników kopalni „Wujek”, zebrał i opracował Jacek Cieszewski, Archiwum „Solidarności” Tom 31, Seria: Relacje i opracowania, Biblioteka Obserwatora Wojennego, Kraków 1988
  104. Komitet Helsiński w Polsce, Vademecum prawne więźnia, Baza, Warszawa 1986
  105. Romuald Szeremietiew, W obcym interesie. Zarys historii KPP, Oficyna Wydawnicza Pokolenie, Warszawa 1985
  106. Józef Piłsudski, W walce o niepodległość. Wybór z pism, Wydawnictwo Solidarność Walcząca, Łódź 1986
  107. Zespół „3 x 5”, Warszawskie „3 x 5” 17 VI 84. Sprawozdanie z akcji „3 x 5” w województwie stołecznym warszawskim 1984, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1984
  108. Sándor Kopácsi, Węgry 1956. Trzynaście dni nadziei, Kaktus, Łódź 1981
  109. Andrzej Kelles, Węgry 1956, Niezależna Oficyna Wydawnicza 2, Warszawa 1981
  110. Marjan Zdziechowski, Widmo przyszłości. Rosja, bolszewizm, Polska, Wydawnictwo Głos, Warszawa 1988
  111. Władze Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, Wydawnictwo Polskie KPN, Warszawa 1988
  112. Delta [Ernest Skalski], Wojna pozycyjna, Biblioteka Tygodnika Wojennego, Warszawa 1983
  113. Od października 1956 do grudnia 1970, Część 1 Wokół października zeszyt 2, Oficyna Wydawnicza Pokolenie, Warszawa 1985
  114. Od października 1956 do grudnia 1970, Część 1 Wokół października zeszyt 3, Wydawnictwo Społeczne KOS, Warszawa 1984
  115. Alfred Znamierowski, Zaciskanie pięści. Rzecz o Solidarności Walczącej, Solidarność Walcząca, Rzeszów 1989
  116. Józef Piłsudski, Zadania praktyczne rewolucji, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Gliwice-Wrocław 1981
  117. Zapraszamy do ZOOmo, Młodzieżowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1983
  118. Zasady ideowe i program Solidarności Walczącej (projekt), Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej, Wrocław 1987
  119. Wybór pieśni śpiewanych pod krzyżem z kwiatów w Warszawie, Wydawnictwo CDN, Warszawa 1985
  120. Polska – Rosja w świetle pamiętników, Część 3 Zdrada 1942-1943, Wydawnictwo, Warszawa 1984
  121. Zestrzelenie samolotu, Wydawnictwo Słowo, Warszawa 1983
  122. Zwyciężyłeś – zwyciężaj, Adsum, Warszawa 1985