Z003010

Z Repozytorium Encyklopedii Solidarności

Stosunki sowiecko-niemieckie październik 1939 – czerwiec 1941. Dokumenty Niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1979