Druki zwarte

Z Repozytorium Encyklopedii Solidarności

Druki zwarte

 1. Maciej Poleski, 21 uwag o dialogu z terrorystą, Solidarność Walcząca, Łódź 1983
 2. A mury runą, runą, runą... Pamiętniki internowanych, opr. i wybór M. Zymowicz, Wydawnictwo CDN, Warszawa 1983
 3. Komitet Helsiński w Polsce, Akty terroru i przemocy, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1985
 4. Amerykański raport, Górnośląska Agencja Wydawnicza, 1988
 5. Antologia wierszy wojennych, opr. Inga, Jot Em, Spectator, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1982
 6. Artykuły usunięte przez cenzurę, Respublika, 1988
 7. Józef Piłsudski, Bibuła, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1978
 8. Wiesław Jan Wysocki, Cień Zawiszy. Ostatnie lata marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, Antyk, Lublin 1987
 9. Co na dzisiaj? Programy Polski Walczącej, wstęp i wybór Jerzy Piotr Grad, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1985
 10. Jurij Ławrynenko, Czarna zamieć, Wydawnictwo Niepodległość, Warszawa 1988
 11. Komitet Helsiński w Polsce, Czas próby. O adwokatach – obrońcach ludzi i wartości, Wydawnictwo Społeczne KOS, Warszawa 1984
 12. Józef Henryk Wiśniewski, Cząstka, Wydawnictwo Przedświt, Warszawa 1988
 13. Czego nie ma w podręcznikach. Historia, Suplement, Kraków 1983
 14. Dokąd zmierza Solidarność prowadzona przez lewicę, Wydawnictwo im. Jerzego Łojka, Warszawa 1989
 15. Komisja Helsińska w Polsce, Dokumentacja w sprawie bojówek SZSP. Fragmenty Raprtu Madryckiego o przestrzeganiu praw człowieka i obywatela w Polsce, Akademicka Agencja Wydawnicza, Szczecin 1981
 16. Komitet Helsiński w Polsce, Dokumenty tragedii olsztyńskiej, Oficyna Wydawnicza Pokolenie, Warszawa 1988
 17. Drogowskazy. Zbiór rozpraw o inteligencji rosyjskiej, Wydawnictwo Przedświt, Warszawa 1986
 18. Dzieje kościoła rzymsko-katolickiego w Czechach i na Morawach 1948-1978, Wydawnictwo Mysia 5, Warszawa 1984
 19. Marian Miszalski, Gdzie ja jestem? Zapiski wewnętrznego emigranta albo „Pamiętnik z okresu przejrzewania”, Wydawnictwo Kurs, 1988
 20. Głodówka w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej
 21. Grudzień 1970, Wydawnictwo Głos, 1980
 22. Grudzień 1970. Relacje, cz. 1, Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych MKZ NSZZ „Solidarność” Gdańsk, Gdańsk 1981
 23. Ks. Jerzy Popiełuszko, Homilie wraz z wybranymi homiliami i wprowadzeniem Ks. Prałata Teofila Boguckiego, słowo wstępne prof. Klemens Szaniawski, Wydawnictwo CDN, Warszawa 1984
 24. Roman Rybarski, Idea państwa monopolistycznego, Wydawnictwo Głosy, Poznań 1984
 25. Jedyną ich winą był wiek poborowy. Śpiewnik dla żołnierzy i rekrutów, Adsum, Warszawa 1985
 26. Юный конспиратор
 27. Karta 84, Wydawnictwo ABC, Gdańsk 1984
 28. Jan Abramski, Ryszard Żywiecki, Katyń, Unia Nowoczesnego Humanizmu, Warszawa 1981
 29. Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie w dniach 2-3 IX 1981, opr. Zespół redakcyjny Archiwum „Solidarności”, Archiwum „Solidarności” Tom 17, Seria: Dokumenty, Wydawnictwo PoMost, Warszawa 1988
 30. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie w dniach 11-12 XII 1981, opr. Zespół redakcyjny Archiwum „Solidarności”, Archiwum „Solidarności”, Seria: Dokumenty, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1986
 31. Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie w dniach 23-24 III 1981, Archiwum „Solidarności”, Seria: Dokumenty, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1986
 32. Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie w dniach 31 III – 1 IV 1981, Archiwum „Solidarności” Tom 14, Seria: Dokumenty, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1987
 33. Koniec polskiego państwa podziemnego, Oficyna Wydawnicza Pokolenie, Łódź 1987
 34. Friedrich A. von Hayek, Konstytucja wolności, Wers, Warszawa-Wrocław 1987
 35. Krajobraz po szoku, red. Ewa Żylińska, seria Tematy Karty, Wydawnictwo Przedświt, Warszawa 1989
 36. Jewhen Hryciak, Krótka notatka ze wspomnień, Wydawnictwo Niepodległość, Warszawa 1989
 37. Ks. Jerzy Popiełuszko
 38. Lech Zondek, bohater trzech narodów, Kret, Wrocław 1989
 39. Leopolis. Dzieje i kultura Lwowa, Oficyna Wydawnicza Pokolenie, Warszawa 1988
 40. Listy do ks. Jerzego Popiełuszki. Kochany Księże Jurku..., Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1985
 41. Maciej Poleski, Mały jawniak, Wydawnictwo CDN, Warszawa 1988
 42. Mały konspirator, Wydawnictwo CDN, Warszawa 1983
 43. Marzec 68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim, Zeszyty Edukacji Narodowej, seria: Dokumenty, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1981
 44. Komitet Helsiński w Polsce, Memoriał do Komisji Praw Człowieka ONZ, Wydawnictwo Mysia 5, Warszawa 1984
 45. Arystoteles, Myśli o tyranii, Verte, 1985
 46. Na krawędzi wojny, Zeszyty Edukacji Narodowej, seria: Historia, Wydawnictwo Słowo, Warszawa 1983
 47. Aleksander Bregman, Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-radzieckiej 1939-1941. Streszczenie, Biblioteczka ucznia – zeszyt nr 3, Wydawnictwo Vist, Wrocław 1986
 48. Narodowa Demokracja. Antologia myśli politycznej 1895-1905, wstęp, wybór i opr. Barbara Toruńczyk, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1981
 49. Niepodległość pracy, Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, Warszawa 1981
 50. Niezależna Encyklopedia Powszechna A-Z, t. 2, Prawy Margines, Warszawa 1988
 51. Od października 1956 do grudnia 1970, część III Nowe wstrząsy, zeszyt 2 Grudzień 1970, Wydawnictwo Społeczne KOS, Warszawa 1985
 52. Nowotko – Mołojec. Z początków PPR. Nieznane relacje Władysława Gomułki i Franciszka Jóźwiaka, posłowie Leopolita, Wydawnictwo Głos, Warszawa 1981
 53. NZS wraca!, 1988
 54. Obywatel a Służba Bezpieczeństwa. Poradnik z życia społecznego w PRL, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1980
 55. Péter Szegedi, Opozycja węgierska 1980, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1981
 56. Guy Sorman, Pastwo minimum, Wydawnictwo Kurs, 1987
 57. Ks. Jan Umiński, Pięć kazań (19.09. – 13.11.1984), Wydawnictwo Solidarność Walcząca, Łódź 1986
 58. Maciej Poleski, Pięć spotkań, Warszawa 1986
 59. Karel Kryl, Piosenki, Wrocławskie Wydawnictwo Muzyczne, Wrocław 1989
 60. Po agresji. Polska – Rosja w świetle pamiętników. Cz. 1 1939-1941, Wydawnictwo, Warszawa 1984
 61. Teodor Jeske-Choiński, Po czerwonym zwycięstwie, Officyna Liberałów, Warszawa 1983
 62. Polacy znad Willi, Niemna, Narwi i Bugu w łagrach radzieckich w latach 1944-1947. Z relacji mieszkańców Białostocczyzny, Wydawnictwo Los, Warszawa 1984
 63. Bogusław Miedziński, Polityka wschodnia Piłsudskiego, Wydawnicywo WiS, Warszawa 1986
 64. Powstanie sierpniowe, Nadzieja, 1985
 65. Powstań Polsko! Zarys myśli programowej nowej prawicy polskiej, Rada Naczelna Polskiej Partii Niepodległościowej, Wydawnictwo im. Jerzego Łojka, Warszawa 1989
 66. Prawo dla każdego. Zeszyt nr 4, Unia, 1984
 67. Ludwik Dembiński, Prawo i władza, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1980
 68. Proces Pałubickiego, Archiwum „Solidarności”, Seria: Polska stany wojennego, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1984
 69. Program Komitetu Oporu Społecznego, Wydawnictwo CDN, Warszawa 1983
 70. Propozycje programowe dla kół samokształceniowych, Zeszyty Edukacji Narodowej, 1983
 71. Próby porozumienia. Polska – Rosja w świetle pamiętników. Cz. 2 1941-1942, Wydawnictwo, Warszawa 1984
 72. Lech Stefaniak, Przedmurze, Wydawnictwo im. Jerzego Łojka
 73. Grzegorz Nawrocki, Przepustka na kres, Wydawnictwo Słowo, Warszawa 1984
 74. Przepychanka, zebrał oraz indeksem i przypisami uzupełnił Jacek Ciszewski, Archiwum „Solidarności” Tom 28, Seria: Relacje i opracowania, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1989
 75. Przestańcie stale nas przepraszać. Wiersze 1956 1968 1970 1980, SKW, Poznań 1984
 76. Aleksander Trzaska-Chrząszczewski, Przypływy i odpływy demokracji, Officyna Liberałów, Warszawa 1981
 77. Raport Amnesty International 1984. Europa Środkowo-Wschodnia, Spółka Wydawnicza Amnestia, Warszawa 1985
 78. Recenzja z Moskwy. O polskich podręcznikach historii, Wydawnictwo Głos, Warszawa 1980
 79. Guy Sorman, Rewolucja konserwatywna w Ameryce, Wydawnictwo Kurs, 1984
 80. Guy Sorman, Rozwiązanie liberalne, Wydawnictwo Kurs, 1985
 81. Ruch pokojowy w państwach komunistycznych, Zeszyty Edukacji Narodowej. Dokumenty – Dyskusje, Wydawnictwo Społeczne KOS, Warszawa 1987
 82. Scenariusz inwazji. Relacja płk. Ryszarda Kuklińskiego o przygotowaniach do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, 1987
 83. Semper fidelis. Wiersze o Lwowie, zebrał Jerzy Wereszczyca, Oficyna Wydawnicza Pokolenie, Warszawa 1985
 84. Semper fidelis. Wiersze o Lwowie, zebrał Jerzy Wereszczyca, wydanie II rozszerzone, Oficyna Wydawnicza Pokolenie, Warszawa 1985
 85. Spojrzenie z drugiej strony, Biblioteka „Reduty”, Warszawa-Gdańsk 1983
 86. Społeczeństwo wobec kryzysu. Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość Raport trzeci, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych na zlecenie NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, Warszawa 1981
 87. Sprawa niepodległości Polski. Dokumenty programowe, Kongres Solidarności Narodu, Instytut Józefa Piłsudskiego w Kraju, 1987
 88. Sprawozdanie cenzora WL, PWA, Warszawa 1985
 89. Stosunki sowiecko-niemieckie październik 1939 – czerwiec 1941. Dokumenty Niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1979
 90. Jan Autor, Strajk nauczycieli Lubelszczyzny 19 XI – 3 XII 1981, Archiwum „Solidarności” Tom 20, Seria: Relacje i opracowania, In Plus, Warszawa 1987
 91. Edward N. Luttwak, Strategia sowieckiego imperializmu, Wydawnictwo Kurs, 1988
 92. Grzegorz Nawrocki, Struktury nadziei, Oficyna Wydawnicza Pokolenie, Warszawa 1988
 93. Świadomość społeczna Polaków, Zeszyty Edukacji Narodowej, seria: Socjologia, Wydawnictwo Społeczne KOS, Warszawa 1986
 94. Tajny referat Chruszczowa, Biblioteka Historyczna, Kraków 1980
 95. Tajny referat Chruszczowa, Biblioteka Historyczna i Literacka, Warszawa 1981
 96. Tajny referat Rakowskiego, Wydawnictwo Myśl, Warszawa 1988
 97. Teheran – Jałta. Polska – Rosja w świetle pamiętników. Cz. 4: 1943-1945, Seria Dokumenty, Wydawnictwo, Warszawa 1984
 98. Testament Polski walczącej, Warszawa 1983
 99. Tezy do ustawy o szkolnictwie wyższym, Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1981
 100. Niejaki M.W., Tryptyk o Piłsudskim, Wydawnictwo ABC, Warszawa 1984
 101. Uniwersytet i władza 1981-1983, Zeszyt Centrum Dokumentacji i Analiz NSZZ „Solidarność” nr 3, Wydawnictwo Głos, Warszawa 1983
 102. Uwagi o dotychczasowych zasadach ścigania uczestników dotychczasowej działalności antysocjalistycznej, NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze
 103. Użyto broni. Relacja górników kopalni „Wujek”, zebrał i opracował Jacek Cieszewski, Archiwum „Solidarności” Tom 31, Seria: Relacje i opracowania, Biblioteka Obserwatora Wojennego, Kraków 1988
 104. Komitet Helsiński w Polsce, Vademecum prawne więźnia, Baza, Warszawa 1986
 105. Romuald Szeremietiew, W obcym interesie. Zarys historii KPP, Oficyna Wydawnicza Pokolenie, Warszawa 1985
 106. Józef Piłsudski, W walce o niepodległość. Wybór z pism, Wydawnictwo Solidarność Walcząca, Łódź 1986
 107. Zespół „3 x 5”, Warszawskie „3 x 5” 17 VI 84. Sprawozdanie z akcji „3 x 5” w województwie stołecznym warszawskim 1984, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1984
 108. Sándor Kopácsi, Węgry 1956. Trzynaście dni nadziei, Kaktus, Łódź 1981
 109. Andrzej Kelles, Węgry 1956, Niezależna Oficyna Wydawnicza 2, Warszawa 1981
 110. Marjan Zdziechowski, Widmo przyszłości. Rosja, bolszewizm, Polska, Wydawnictwo Głos, Warszawa 1988
 111. Władze Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, Wydawnictwo Polskie KPN, Warszawa 1988
 112. Delta [Ernest Skalski], Wojna pozycyjna, Biblioteka Tygodnika Wojennego, Warszawa 1983
 113. Od października 1956 do grudnia 1970, Część 1 Wokół października zeszyt 2, Oficyna Wydawnicza Pokolenie, Warszawa 1985
 114. Od października 1956 do grudnia 1970, Część 1 Wokół października zeszyt 3, Wydawnictwo Społeczne KOS, Warszawa 1984
 115. Alfred Znamierowski, Zaciskanie pięści. Rzecz o Solidarności Walczącej, Solidarność Walcząca, Rzeszów 1989
 116. Józef Piłsudski, Zadania praktyczne rewolucji, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Gliwice-Wrocław 1981
 117. Zapraszamy do ZOOmo, Młodzieżowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1983
 118. Zasady ideowe i program Solidarności Walczącej (projekt), Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej, Wrocław 1987
 119. Wybór pieśni śpiewanych pod krzyżem z kwiatów w Warszawie, Wydawnictwo CDN, Warszawa 1985
 120. Polska – Rosja w świetle pamiętników, Część 3 Zdrada 1942-1943, Wydawnictwo, Warszawa 1984
 121. Zestrzelenie samolotu, Wydawnictwo Słowo, Warszawa 1983
 122. Zwyciężyłeś – zwyciężaj, Adsum, Warszawa 1985