Z003005

Z Repozytorium Encyklopedii Solidarności

Zespół „3 x 5”, Warszawskie „3 x 5” 17 VI 84. Sprawozdanie z akcji „3 x 5” w województwie stołecznym warszawskim 1984, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1984