Z003011

Z Repozytorium Encyklopedii Solidarności

Péter Szegedi, Opozycja węgierska 1980, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1981