Z008001

Z Repozytorium Encyklopedii Solidarności

Komitet Helsiński w Polsce, Dokumenty tragedii olsztyńskiej, Oficyna Wydawnicza Pokolenie, Warszawa 1988