Z008008

Z Repozytorium Encyklopedii Solidarności

Semper fidelis. Wiersze o Lwowie, zebrał Jerzy Wereszczyca, Oficyna Wydawnicza Pokolenie, Warszawa 1985