Z014001

Z Repozytorium Encyklopedii Solidarności

Powstań Polsko! Zarys myśli programowej nowej prawicy polskiej, Rada Naczelna Polskiej Partii Niepodległościowej, Wydawnictwo im. Jerzego Łojka, Warszawa 1989