Z020003

Z Repozytorium Encyklopedii Solidarności

Teheran – Jałta. Polska – Rosja w świetle pamiętników. Cz. 4: 1943-1945, Seria Dokumenty, Wydawnictwo, Warszawa 1984