Z028004

Z Repozytorium Encyklopedii Solidarności

Uniwersytet i władza 1981-1983, Zeszyt Centrum Dokumentacji i Analiz NSZZ „Solidarność” nr 3, Wydawnictwo Głos, Warszawa 1983