Z031002

Z Repozytorium Encyklopedii Solidarności

Józef Piłsudski, W walce o niepodległość. Wybór z pism, Wydawnictwo Solidarność Walcząca, Łódź 1986