Z036001

Z Repozytorium Encyklopedii Solidarności

Społeczeństwo wobec kryzysu. Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość Raport trzeci, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych na zlecenie NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, Warszawa 1981