Z058001

Z Repozytorium Encyklopedii Solidarności

Polacy znad Willi, Niemna, Narwi i Bugu w łagrach radzieckich w latach 1944-1947. Z relacji mieszkańców Białostocczyzny, Wydawnictwo Los, Warszawa 1984